KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Młodsze dzieci (klasy o-3) 

Kurs jest połączeniem zajęć dla przedszkolaków oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Głównie nacisk kładziony jest na poprawną komunikację, mówienie oraz kształcenie pisania. Wszystkie umiejętności rozwijane są w ramach zabaw językowych, ruchowych itp.

Cały kurs obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 45 minut (dwa razy w tygodniu). 

 • RÓŻNE POZIOMY ZAAWANSOWANIA
 • GRUPY 2-4. OSOBOWE
 • SPOTKANIA 2 RAZY W TYGODNIU
 • SPOTKANIE TRWA 45 MINUT
 • SEMESTR OBEJMUJE 30 SPOTKAŃ

KOSZT ZAJĘĆ

Starsze dzieci (klasy 4-7) / młodzież

Na zajęciach doskonalone są następujące sprawności językowe: pisanie, mówienie, czytanie oraz rozumienie ze słuchu. Poprzez komunikację, opanowanie reguł gramatycznych i wzbogacanie słownictwa uczniowie są zachęceni i zmotywowani do nauki. Niwelowane są też problemy z nauką języków, jakie pojawiają się w szkole.

Cały kurs obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 60 minut (dwa razy w tygodniu x 1 h). 

 • RÓŻNE POZIOMY ZAAWANSOWANIA
 • GRUPY 2-4. OSOBOWE
 • SPOTKANIA 2 RAZY W TYGODNIU
 • LEKCJA TRWA 60 MINUT
 • SEMESTR OBEJMUJE 30 SPOTKAŃ

KOSZT ZAJĘĆ

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności językowych, zasad gramatycznych oraz leksyki zgodnych z podstawą programową obowiązującą w 8. klasie. Jest ukierunkowany przede wszystkim na przygotowanie młodzieży szkolnej do egzaminu 8-klasity. Zajęcia są prowadzone głównie w oparciu o podręczniki zawierające pełną powtórkę zakresu materiału obowiązującego na egzaminie oraz szkolące w zakresie zadań egzaminacyjnych.

Cały kurs obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 60 minut (dwa razy w tygodniu x 1 h). 

 • PROGRAM OBEJMUJE KOMPLEKSOWĄ POWTÓRKĘ MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCEGO NA EGZAMINIE
 • GRUPY 2-4. OSOBOWE
 • SPOTKANIA 2 RAZY W TYGODNIU
 • LEKCJA TRWA 60 MINUT
 • SEMESTR OBEJMUJE 30 SPOTKAŃ

KOSZT ZAJĘĆ