Oferta

Zapraszamy na kursy językowe:

 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • język hiszpański,
 • język francuski,
 • język rosyjski.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie, osobiście lub przez formularz internetowy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KURSÓW!

RODZAJE KURSÓW:

STANDARDOWE

 • Przedszkolaki  

Kurs przygotowany z myślą o najmłodszych słuchaczach. Oferta obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 45 minut (dwa razy w tygodniu). Ważną rolę w tym kursie odgrywa nauka na zasadzie zabawy pobudzającej wyobraźnię oraz stymulującej wszystkie zmysły. Dzieci uczą się piosenek, wierszyków, rymowanek. Organizowane są konkursy oraz gry językowe. 

Cena: 620 zł / semestr

 

 • Młodsze dzieci (klasy o-3)

Kurs jest połączeniem zajęć dla przedszkolaków oraz starszych dzieci. Głównie nacisk  kładziony jest na kształcenie pisania, mówienia oraz poprawnej komunikacji. Wszystkie umiejętności rozwijane są w ramach zabaw językowych, ruchowych itp. Cały kurs obejmuje 60 spotkań  (30 spotkań na semestr) po 45 minut (dwa razy w tygodniu). 

Cena: 620 zł / semestr

 

 • Starsze dzieci (klasy 4-7) / młodzież

Na zajęciach doskonalone są następujące sprawności językowe: pisanie, mówienie czytanie oraz rozumienie ze słuchu. Poprzez  komunikację, opanowanie reguł gramatycznych i wzbogacanie słownictwa uczniowie są zachęceni i zmotywowani do nauki. Niwelowane są też problemy z nauką języków, jakie pojawiają się w szkole. Cały kurs obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 60 minut (dwa razy w tygodniu x 1 h). 

Cena: 820 zł / semestr

 

 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 8-klasity

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności językowych, zasad gramatycznych oraz leksyki zgodnych z podstawą programową obowiązującą w 8. klasie. Jest ukierunkowany przede wszystkim na przygotowanie młodzieży szkolnej do egzaminu 8-klasity. Zajęcia są prowadzone głównie w oparciu o podręczniki zawierające pełną powtórkę zakresu materiału obowiązującego na egzaminie. Cały kurs obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 60 minut (dwa razy w tygodniu x 1 h). 

Cena: 900 zł / semestr

 • Liceum

Zajęcia poszerzają umiejętność swobodnego posługiwania się językiem oraz eliminują wszelkie braki w jego znajomości. Uczniowie pogłębiają wiedzę językową o leksykę, struktury gramatyczne i elementy kultury.

Cały kurs obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 90 minut (dwa razy w tygodniu x 1,5 h). 

Cena: 1150 zł / semestr

lub

Cały kurs obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 60 minut (dwa razy w tygodniu x 1 h). 

Cena: 900 zł / semestr

 

 • Dorośli 

Nacisk kładziony jest na komunikację oraz rozwijanie sprawności językowych (czytanie, mówienie, pisanie, słuchanie) w sytuacjach dnia codziennego. Kurs jest polecany osobom, które zaczynają naukę języka lub pragną podwyższyć swój poziom językowy. Atmosfera na zajęciach sprzyja pozbyciu się bariery językowej. Cały kurs obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 90 minut (dwa razy w tygodniu x 1,5 h). 

Cena: 1150  zł / semestr

 • Grupy 2 osobowe

Nauczenie języka w grupach dwuosobowych przebiega zgodnie z programem kursu zaproponowanym przez szkołę i zaakceptowanym przez słuchaczy kursu, terminy spotkań dopasowane są do kursantów. 

Cena: 110  zł / 60 minut (w rozliczeniu miesięcznym)

lub semestr 15 h Cena: 1550 zł

 

EGZAMINACYJNE

 • Egzamin maturalny 

Program kursu opracowany jest na podstawie standardów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Obejmuje ćwiczenia i przykładowe zestawy egzaminacyjne umożliwiające rozwijanie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych na maturze ustnej i pisemnej. Ponadto, kurs pozwala słuchaczom zapoznać się z formatem i wymaganiami nowej matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Cały kurs obejmuje 64 spotkania po 90 minut (dwa razy w tygodniu x 1,5 h).

Cena: 1280 zł / semestr

 

 • Kurs przygotowujący do certyfikatu 

Rozwijane i doskonalone są sprawności językowe takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne umożliwiają powtórzenie wymaganych zagadnień. Kurs obejmuje przygotowanie do następujących egzaminów: FCE, CAE, CPE, ZD, DALF, DELF, DELE.

Cały kurs obejmuje 60 spotkań (30 spotkań na semestr) po 60 minut (dwa razy w tygodniu x 1 h). 

Cena: 900 zł / semestr

lub

Cały kurs obejmuje 64 spotkania po 90 minut (dwa razy w tygodniu x 1,5 h).

Cena: 1480 zł / semestr

 

INDYWIDUALNE

 • Zajęcia organizowane dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, którzy chcą kształcić określone umiejętności językowe. Zajęcia, program kursu, miejsce oraz terminy spotkań dopasowane są do słuchacza. Istnieje możliwość zajęć z udziałem dwóch, trzech słuchaczy. 

Cena: 70 zł / 60 minut

 

WEEKENDOWE

 • Kurs skierowany do osób zapracowanych, dysponujących czasem jedynie w weekendy. Programowo kurs odpowiada kursowi standardowemu. Słuchacze mają do wyboru dwa rodzaje spotkań: – tryb sobotnio-niedzielny – 32 spotkania dwa razy w tygodniu po 90 minut,- tryb sobotni – 16 spotkań raz w tygodniu po 180 minut (z przerwą na kawę lub herbatę). 

Cena: 1150 zł / semestr